Ngân hàng VIB đã thiết lập hệ thống Hotline Vib làm kênh thông tin liên lạc, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Chức năng Hotline VIB và số tổng đài chăm sóc khách hàng VIB Bank mới nhất sẽ được Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính gửi đến bạn đọc dưới đây. Chức năng