“Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn”. Nếu bạn đã từng một lần rơi vào tình trạng “cháy túi” vào cuối tháng  và không muốn lặp lại