Bảng Giá vàng PNJ mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999,9
68,600,000
69,300,000
Nhẫn Trơn PNJ 999,9
57,100,000
58,000,000
Vàng Kim Bảo 999,9
57,100,000
58,000,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999,9
57,100,000
58,100,000
Vàng nữ trang 999,9
56,900,000
57,700,000
Vàng nữ trang 999
56,840,000
57,640,000
Vàng nữ trang 99
56,220,000
57,220,000
Vàng 750 (18K)
42,030,000
43,430,000
Vàng 585 (14K)
32,510,000
33,910,000
Vàng 416 (10K)
22,750,000
24,150,000
Vàng miếng PNJ (999,9)
57,100,000
58,100,000
Vàng 916 (22K)
52,450,000
52,950,000
Vàng 650 (15,6K)
36,260,000
37,660,000
Vàng 680 (16,3K)
37,990,000
39,390,000
Vàng 610 (14,6K)
33,950,000
35,350,000
Vàng 375 (9K)
20,390,000
21,790,000
Vàng 333 (8K)
17,790,000
19,190,000
Khu vực Loại vàng Giá mua Giá bán Thời gian cập nhật
TPHCM PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Hà Nội PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Đà Nẵng PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 08:29:13
SJC 66.600 67.150 16/06/2023 08:29:13
Miền Tây PNJ 55.600 56.700 16/06/2023 10:54:00
SJC 66.650 67.150 16/06/2023 10:54:00
Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 55.600 56.600 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 24K 55.500 56.300 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 18K 40.980 42.380 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 14K 31.690 33.090 16/06/2023 08:29:13
Nữ trang 10K 22.170 23.570 16/06/2023 08:29:13