Bảng Giá vàng Ngọc Thẩm mới nhất ngày hôm nay

Loại Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC
84,500,000
87,000,000
Nhẫn 999,9
72,400,000
73,800,000
Vàng 24K (990)
71,600,000
73,400,000
Vàng 18K (750)
50,250,000
54,600,000
Vàng trắng Au750
50,250,000
54,600,000
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng miếng SJC6.600.0006.680.000
Nhẫn 999.95.490.0005.570.000
Vàng 24K (990)5.420.0005.540.000
Vàng 18K (750)3.948.0004.333.000
Vàng trắng Au7503.948.0004.333.000