Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

Xin chào! Tôi là Nguyễn Khánh. Tôi đã làm việc trong ngành tài chính và ngân hàng hơn 10 năm. Tôi rất quan tâm đến công nghệ, kinh doanh và nền kinh tế.

No Content Available